• BengtOlof Sandberg
  • Monika Östberg
  • Jeanette Heurlin
  • Marianne Brunkes
  • Kerstin Dahlberg

Alftakontoret

Vill du maila någon hos oss? Samtliga har mailadressen förnamn@rekonom.se.

  • BengtOlof Sandberg
  • Monika Östberg
  • Viktoria Pärnils
  • Marianne Brunkes
  • Kerstin Dahlberg

Bollnäskontoret

Vill du maila någon hos oss? Samtliga har mailadressen förnamn@rekonom.se.